Regnskap for SMB

De fleste bedriftene i Norge er små eller mellomstore. Det gjelder også i Namdalen.

Med begrensede ressurser i administrasjonen, bør regnskapet være enkelt, samtidig som det løpende gir et riktig bilde av status for selskapet.

Vi har lang erfaring med å bistå små og mellomstore bedrifter med å holde orden på økonomien. Vi tilbyr helhetlig regnskapstjeneste som inkluderer alt fra bokføring og fakturering til lønn og årsoppgjør. Vi er eksperter på å sette opp en regnskapsstruktur som passer akkurat din bedrift, og vi kan tilpasse oss dine behov for å sikre at du får akkurat den hjelpen du trenger.

Våre regnskapsførere er kvalifiserte og erfarne. Ved å la oss ta ansvar for regnskapsføringen, vil du kunne frigjøre tid og ressurser som kan brukes til å fokusere på kjernevirksomheten din.