Regnskap for konsern

For de store selskapene, som ofte består av flere datter- eller søsterselskaper, er det ønskelig å få et enkelt overblikk over statusen i konsernet. 

Ofte blir dette løst med egenutviklede regneark, interne rapporter og manuelt arbeid.

Vi vet at det kan være utfordrende for store konsern å håndtere den komplekse økonomien som følger med en stor virksomhet. Våre tjenester kan gi deg trygghet ved å sørge for at alle økonomiske rapporter er presise, oppdaterte og i samsvar med gjeldende regelverk. 

Vi kan bistå med råd, oppsett og mye mer for større selskaper og konsern. 

Kontakt oss i dag for å finne ut mer om hvordan vi kan bidra til å optimalisere ditt regnskapsarbeid.