Rederi/Nettolønn

Nettolønnsordningen til norske sjøfolk og rederier er en særnorsk subsidieordning.

Det er en flott ordning som sikrer norske rederier tilgang på norske sjøfolk, men selve ordningen medfører en del særkrav til rapportering og oppfølging.

Vi har kompetansen og kan bistå ditt selskap dersom dere har fartøy registrert i Skipsregisteret.

Ta gjerne kontakt for en gjennomgang av ordningen og hva vi kan bistå med.