Rapportering

Hvordan står det til med selskapet? Hvorfor gikk de to siste månedene så bra?

Banken ønsker å vite om vi har god nok likviditet til å foreta den nye investeringen? De ansatte ønsker å vite hvordan det siste prosjektet gikk?

Alt dette er helt normale spørsmål for en bedrift, men uten en effektiv og god metode for rapportering tar det lang tid å gi disse svarene.

Vi kan bistå med å sette all informasjon i system, og gjøre det lett tilgjengelig for deg.