Likviditet- og økonomistyring

Uten likviditet, intet selskap. Så enkelt, men samtidig ofte ganske krevende

Det som er sikkert, er at uten penger på konto går ikke selskapet rundt særlig lenge.

Det å sørge for god likviditet kan gjøres på flere vis. Vi bistår med å se på hvordan den henger sammen med selskapets drift. Lønnsomme selskaper kan ha svak likviditet, og motsatt.

Det er en rekke tiltak man kan gjøre for å bedre likviditeten, og vi bistår våre kunder med dette.