Bærekraft og klimaregnskap

Har ikke din bedrift noe forhold til dette?

Da er det nok på tide å sette seg inn i det! Bærekraft og klimaregnskap blir en stadig viktigere del av bedriftenes hverdag. Det handler blant annet om å sette fokus på svinn, og redusere unødvendig forbruk.

Godt fokus på bærekraft gir nesten alltid en økonomisk gevinst. Kanskje etterspør kundene dine informasjon om selskapets fotavtrykk på klimaet? Kanskje vil det være utslagsgivende for om du eller din konkurrent vinner kunden?

Vi kan bistå både med utarbeidelser av klimaregnskap, klimarapportering og råd for å jobbe med dette på en effektiv og god måte, slik at man faktisk lykkes med å redusere sitt avtrykk.