Åpenhetsloven

Loven trådte i kraft i 2021, og gjelder i første omgang for de større selskapene.

Åpenhetsloven

Kravet er at du som bedrift skal ha kontroll og innsikt i hvordan dine leverandørers arbeidsforhold er for deres ansatte. Du som kunde har påvirkningsmakt, og skal bruke denne for å forbedre dine leverandører hvis ting ikke er bra.

 

Hvordan skal man jobbe mot leverandørene for å finne ut av dette? Vi kan bistå, slik at kravene i loven følges og at din bedrift gjør en forskjell. 

Man har også en informasjonsplikt overfor utenforstående av selskapet, og blir man bedt om å utlevere informasjon må man følge opp dette på en korrekt og god måte.  

Ta kontakt for mer informasjon om åpenhetsloven, så kan vi se på hvordan vi kan bistå med dette arbeidet.